CONVOCATORIA 

Bases

Anexo I (Relación y características de las plazas)

Anexo II (Modelo de Solicitud)

Anexo III (Modelo de curriculum)

Anexo IV (Baremo)

Anexo V (Solicitud de reclamación)

Relación definitiva de concursantes